Lidmaatschap

Net voor de eeuwwisseling hebben een groep gepassioneerde Lambretta eigenaars beslist om de krachten te bundelen en de Nationale Belgische Lambretta Club op te richten. Net zoals in de ons omringende landen was er ook in België noodzaak aan een nationale georganiseerde club. Hierna volgt een overzicht van wat je zoal als lid kan verwachten.

 • Alle modellen, bouwjaren of uitvoeringen zijn welkom. Innocenti, Serveta, SIL, NSU,….
 • Het uitwisselen van informatie en kennis met de bedoeling het in stand houden van de Lambretta voertuigen.
 • De verdeling en ontwerp van Lambretta onderdelen aanmoedigen en kenbaar maken.
 • Een jaarlijkse nationale bijeenkomst, afwisselend in Vlaanderen en Wallonië georganiseerd.
 • Deelname en afhandeling van de administratie voor de jaarlijkse Euro Lambretta.
 • Deelname aan verschillende evenementen  met clubstand en shop.
 • Jaarlijks een nieuwjaarsdrink telkens op een andere locatie , hier bekom je ook je club t-shirt voor het desbetreffende jaar.
 • Ledenkorting op onderdelen bij een aantal Lambretta Club Belgium Superdealers
 • Ledenkorting op evenementen en rondritten georganiseerd door LCB
 • Een certificaat waarmee je de productiedatum van je scooter kan aantonen voor eventuele hulp bij inschrijving.
 • Een driemaandelijks clubblad

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 25 en het clubjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Inschrijvingen na 1 juni kosten € 15 voor het resterende clubjaar.

Als deze standpunten je aanspreken contacteer ons dan via e-mail en wordt lid van de LCB-familie .

Lambretta Club Belgium vzw
Belikstraat 67
3550 Heusden – Zolder

  Dit bericht is geplaatst door VK. Maak dit favoriet permalink.