Club

Tijdens de gouden jaren van de scooter rezen de clubs als paddenstoelen uit
de grond. Elk dorp had wel een eigen scooterclub met clublokaal en elk
weekend werd er ergens in de buurt wel iets georganiseerd.
Het scooter-gebeuren was een zegen voor sociale leven.
Met het verdwijnen van de scooter uit het straatbeeld, verdween ook het
club-gevoel bij de scooteristen. Samenkomsten, treffens en club-activiteiten
stierven een stille dood.Sommige scooteristen bleven echter trouw aan hun
zo vertrouwd vervoersmiddel. De zoektocht naar onderdelen voor renovatie en herstellingen zorgden ervoor dat mensen zich opnieuw gingen groeperen. Kleine lokale clubs werden opnieuw opgericht. Het scootergebeuren kreeg opnieuw kleur.
LAMBRETTA CLUB BELGIUM (LCB) werd eind jaren tachtig, gepassioneed door buitenlandse meetings, opgericht door enkele vrienden uit het Luikse. Om de club te verruimen werd de werking later doorgeven aan een bestuur dat bestond uit leden afkomstig uit heel België. Op de algemene vergadering van 2009 werd er voor gekozen om LCB om te vormen naar een VZW. Dit om het stijgende succes van LCB in de toekomst in goede banen te kunnen leiden. Sinds het nieuwe bestuur in 2010 is aangetreden telt de LCB 77 leden en het groeit nog steeds.

LCB, erkend door Lambretta-club Europe, verdedigt de belangen van alle Lambretta-eigenaars in België. Hulp en advies bij allerlei technische & administratieve problemen vormen een belangrijke peiler in het bestaan van LCB. Ook de
jaarlijks wederkerende activiteiten zoals een nieuwjaarsdrink, aanwezig zijn op de belangrijkste oldtimer-beurzen, ondersteunen van
lokale Lambretta clubs zijn belangrijk.

Dit bericht is geplaatst door VK. Maak dit favoriet permalink.